Hoe werkt de overdracht van de ouderentoeslag
ouderentoeslag Bij 25d hebben mijn partner en ik recht op gezamelijk heffingvrij vermogen van 39.396. Bij 25h volgt nog een heffingsvrije aftrekpost, de zogenaamde ouderentoeslag. Wat is hier de heffingvrije aftrek (vermogen) nadat mijn partner haar toeslag overdraagt aan mij?


De ouderentoeslag van box 3 is zodanig geregeld, dat elke fiscale partner eerst zijn eigen ouderentoeslag berekent, die desgewenst aan de andere partner kan worden overgedragen, ook als die partner zelf niet voor de ouderentoeslag in aanmerking komt.


Het recht op de ouderentoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit box 1 (werk en woning) zonder andere aftrekposten.


Bij het genoemde inkomen uit werk en woning tot 13.326 is de ouderentoeslag in box 3 26.076.


Inkomen tot 18.539 is de ouderentoeslag 13.038.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant