Hoe werkt vrijstelling van successierecht voor overblijvende partner
successierecht Recent kwam in de krant zijdelings aan de orde dat de hoogte van de vrijstelling successierecht afhankelijk is van het inkomen van de overblijvende partner. Ik was daar niet van op de hoogte en wil graag weten hoe dit werkt. Ik ben zelf 68 jaar oud en heb bovenop de aow een pensioen van 30.000 per jaar. Mijn vrouw is 64 jaar.


Het successierecht kent in 2007 voor de langstlevende partner een vrijstelling van 515.928. Daarop moet de waarde van het nabestaandenpensioen en de eventuele lijfrente uitkeringen die overgaan op de partner nog in mindering worden gebracht, de zogeheten imputatie. In uw situatie gaat het alleen om het pensioen.


Na uw overlijden krijgt uw echtgenote normaal gesproken een pensioen gelijk aan 70% van wat u nu krijgt wat neerkomt op 21.000 per jaar. Voor de waardering hanteert de wet een leeftijdsgebonden factor. Voor een langstlevende tussen de 60 en 65 jaar is die factor gelijk aan 10. Hoe ouder uw partner is ten tijde van uw overlijden, hoe lager deze factor. De factor vermenigvuldigt u met het pensioen, dus 10 keer 21.000 komt uit op 210.000. In de wetgeving gaat men er vervolgens van uit dat u samen aan het pensioen heeft gewerkt en daarom wordt het bedrag gehalveerd tot 105.000. Dat noemt men de inkorting.


Vervolgens mag uw partner nog rekening houden met de in de toekomst te betalen inkomstenbelasting over het pensioen die op dit bedrag in mindering wordt gebracht. Daarvoor gaat men uit van een vast percentage van 30% wat in uw situatie neerkomt op 31.500. Per saldo komt dus een bedrag van 73.500 in mindering op de vrijstelling. Na aftrek van de waarde van de pensioenrechten resteert dus nog 442.428 aan vrijstelling successierecht. Bij een jonge partner en een zeer hoog partnerpensioen kan de imputatie op de vrijstelling flink oplopen. In dergelijke situaties geldt dan altijd een minimale resterende vrijstelling van 147.410.

Bron: Overgeld.nl 14 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant