Hoe zit het met aftrek ziektekosten van een inwonend studerend kind dat bijverdient
ziektekosten Ik heb vragen t.a.v. aftrek ziektekosten voor inwonende studerende kinderen (binnen de leeftijdsgrenzen van 18-27 jaar).


Ik begrijp dat ziektekosten en premies zorgverzekering verminderd met de ontvangen zorgtoeslag onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Ik heb drie inwonende studerende kinderen. Alle drie ontvangen zij een basisstudiebeurs en van mij de door de IBG-groep vastgestelde ouderbijdrage (ca. 175,00) plus een extra bedrag van 50,00 per persoon om ook zonder een bijbaantje rond te kunnen komen (lees: om de zorgverzekering te kunnen betalen). Daarnaast betaal ik eventuele niet door de zorgverzekering gedekte ziektekosten (o.a. de tandarts).


En van de kinderen heeft een behoorlijke bijverdienste en vult een Tj-biljet in. Ik neem echter aan zij geen aftrek buitengewone lasten voor wat betreft ziektekosten zal hebben omdat zij onder het drempelbedrag blijft. De anderen doen dit niet.


Wanneer u de basisverzekering van uw kinderen betaald heeft, kunt u per kind 1015 aftrekken (verminderd met de door het kind ontvangen zorgtoeslag). U kunt dit waarschijnlijk zelfs voor het kind dat bijverdiensten heeft, tenzij die bijverdiensten zodanig zijn dat hij of zij daar makkelijk zelf van rond kan komen, dan zou het door het kind zelf betaald moeten worden.


Ook door u betaalde tandartsrekeningen zijn bij u aftrekbaar (er weer vanuitgaand dat uw kinderen niet voldoende verdienen om dat gewoon zelf te kunnen betalen).


Voor aftrek is het dus belangrijk dat u de premie betaald heeft, wat de premie precies was is weer niet belangrijk, want voor de basisverzekering is het standaardbedrag van 1015 aftrekbaar, ook al betaalde u er minder voor.

Bron: Overgeld.nl 7 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant