Hof ziet aftrekbare kosten voor ondernemers vliegen
ondernemers Ondernemers betalen belasting over de behaalde winst. Daarop mogen ze eerst hun kosten in aftrek brengen. Maar wat mag je aftrekken?


Eigenlijk zijn kosten altijd aftrekbaar, tenzij een redelijk denkend ondernemer ze niet zou maken. Dit blijkt echter een rekbaar begrip. Zo oordeelden verschillende rechters dat een speedboot met reclame niet aftrekbaar is, maar renpaarden met reclame weer wel. Berucht is ook het Cessna-arrest, waarin een tandarts voor het woon-werkverkeer een eigen vliegtuig had gekocht. Die vlieger ging niet op.


Onlangs kwamen weer twee zaken voor de rechter die fiscalisten in verwarring brachten. Bedenk voor uzelf of u de aftrek van de winst zou toestaan.


In het eerste geval betrof het een rijinstructeur voor motoren. Deze had samen met zijn vrouw en enkele cursisten de TT in Assen bezocht. Het geschil betrof de vraag of de overnachtingskosten aftrekbaar behoren te zijn van de winst. De tweede zaak ging over de aftrekbaarheid van vlieglessen. De betreffende ondernemer was werkzaam in de ict-sector en voerde aan zijn werkgebied te willen uitbreiden met de vliegbranche. Vliegen was bovendien praktisch, gelet op de reisafstand naar een aantal klanten die in Friesland woonden. Bovendien leek het de ondernemer een leuk idee om af en toe wat klanten te kunnen uitnodigen voor een pleziervluchtje. De man gaf wel toe dat hij vliegen zelf erg plezierig vond en als kind altijd al piloot had willen worden.


Toen de zaak van de motorinstructeur voor het Amsterdamse hof kwam, werden zijn hotelkosten niet geaccepteerd. Daarbij telde vooral mee dat de cursisten wel terug naar huis waren gereden, waardoor het hotelverblijf volgens het hof te veel een privkarakter had. Dat de man met zijn gasten wellicht een biertje had gedronken of misschien wel veel verder terug naar huis had moeten rijden, telde kennelijk niet mee.


De ict-ondernemer had wel succes. Zijn vlieglessen waren wel aftrekbaar. Volgens de rechter had de inspecteur onvoldoende aangetoond dat er een wanverhouding bestond tussen de kosten van de vlieglessen en de opbrengsten ervan. Wat nu vooral meetelde, was dat de ondernemer de kosten van het maken van voldoende vlieguren wl uit eigen zak had betaald. Alleen de opleiding zelf had hij ten laste van de winst gebracht.


Alles overziende blijkt alleen de verwarring toe te nemen over wat aftrekbaar is en wat niet. Bij twijfel moet u het maar gewoon proberen; niet geschoten is altijd mis.


Bert Bongers is fiscaal econoom, werkte als zodanig onder meer bij MKB-Nederland en het College van Belastingadviseurs. Tegenwoordig is hij onafhankelijk adviseur.

Bron: Overgeld.nl 19 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant