Hoge raad alleen woonwagenbewoners krijgen fiscaal voordeel
woonwagenbewoners Bewoners van het kamp Vinkenslag betaalden jarenlang geen of te weinig belasting. Oneerlijk? Niet volgens de Hoge Raad: een belastingadviseur die hetzelfde 'regime' eiste als de woonwagenbewoners, is in het ongelijk gesteld.


Voor tachtig Nederlanders eiste de belastingadviseur Clemens Meerts uit Baexem dezelfde behandeling als de bewonders van Vinkeslag. Hij deed een beroep op het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad oordeelde vandaag echter dat de gelijkheid niet zo ver gaat dat de Belastingdienst anderen een gelijk en 'ongerechtvaardigd' voordeel moet bieden. Meerts stapt nu naar het Europees Hof van Justitie.


Lees verder

Bron: Overgeld.nl 10 augustus 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant