Hogere woz kost de burger 300 euro
Hogere De gemeentelijke taxatie kan huiseigenaren onplezierig verrassen. De gemeentelijke woningtaxatie die deze dagen bij de mensen in de bus valt, geeft niet meer het gevoel van hoera mijn huis is meer waard geworden, maar van een regelrechte belastingverhoging. De afgelopen vijf jaar zijn de huizen volgens de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 60 procent duurder geworden. Deze waarde wordt onder meer gebruikt als hefboom voor de hoogte van het eigen woningforfait op de aangifte inkomstenbelasting en de gemeentelijke onroerendezaakbelasting.


Voor de grote groep mensen die hun huis in enkele jaren in waarde hebben zien stijgen van 200.000 tot 300.000 euro is het eigen woningforfait met 550 euro gestegen. Bij een gemiddelde lastendruk van 42 procent betekent dat een extra aanslag van 231 euro.


Bij de gemeentelijke ozb werkt dit effect door met gemiddeld 102 euro, al zijn er enkele gemeenten, zoals Amersfoort, die dit effect corrigeren. Door de nieuwe en snelle manier van taxeren zijn woningbezitters nu al jaarlijks 333 euro extra aan belasting kwijt.


Overigens geldt de WOZ-beschikking van dit voorjaar nog niet voor de aangifte die voor 1 april moet zijn ingeleverd. Daarvoor geldt de vaststelling van 2005.


Tegen een afgegeven WOZ-beschikking moet als daar aanleiding toe is binnen zes weken na dagtekening bezwaar worden aangetekend. Op de beschikking staat waar u het bezwaar naar toe moet zenden. De termijn van zes weken is zeer strikt. Een dag te laat is te laat en dan wordt uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk beoordeeld.


Hetzelfde geldt voor een beroepschrift tegen de beschikking die wordt afgegeven naar aanleiding van het bezwaar. Een bezwaarschrift mag slechts tegen n beschikking zijn gericht.


Wie bezwaar maakt tegen de beschikking moet ook aangeven waarom. Er zijn, zo is gebleken, een aantal omstandigheden die het maken van een bezwaar kansrijker maken, bijvoorbeeld de bouw van een gsm-mast in de buurt (zie kader). Dit jaar zijn vooral huisbezitters in Zeeland, Groningen en Friesland duurder uit, zo blijkt uit onderzoek. De huizen in gemeenten als Grootegast, Veere, Middelburg, Naarden en Kollummerland stegen met zon kleine 20 procent in waarde. Van de grotere steden zijn Nijmegen, Leiden, Sittard en Assen bovenwettelijk duurder geworden. Vooral de laatste stad derfde inkomsten omdat zoveel bezwaarschriften over de taxaties ontvankelijk werden verklaard.


De waardevaststelling gebeurt onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, maar mag worden uitbesteed. Gemeenten kunnen daarvoor taxatiebureaus inschakelen. De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald aan de hand van de waarde die het pand op 1 januari heeft. Die is mede gebaseerd op de staat waarin dat pand op die datum verkeert. Denk nou niet dat de taxateurs elk huis binnengaan, om de staat van de woning te beoordelen. De huizen worden globaal, soms bij blokken tegelijk getaxeerd. Daardoor alleen al worden belangrijke verschillen tussen woningen over het hoofd gezien.


De auteur is directeur van het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht (IFK) in Rotterdam

Bron: Algemeen Dagblad 20 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant