Hoop op terugbetaling rente aan grensarbeiders
grensarbeiders DEN HAAG - Het ministerie van Financin en de stichting Grensarbeid gaan 'op korte termijn' kijken bij welke grensarbeiders ten onrechte honderden euro's zijn teruggevorderd. Minister Zalm (VVD, Financin) denkt dat het gaat om uitzonderingsgevallen. Secretaris Cools van de stichting Grensarbeid schat in dat het om meer dan 50 procent van de Nederlandse grensarbeiders gaat. Toch heeft hij 'goede hoop' dat er een 'keurige oplossing' uit de bus komt.


Het probleem is ontstaan in 2003, toen de grensarbeidersregeling verviel. Nederland betaalde daarvoor compensatie, maar naar later bleek te veel, omdat ten onrechte was verondersteld dat Belgi geen rekening zou houden met bepaalde aftrekposten. Een deel van de compensatie is daarom met rente teruggevorderd. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Zalm dat het om gemiddeld 300 euro rente gaat, maar volgens Cools kan het oplopen tot 800 euro. Zalm stelt dat de grensarbeiders meermalen zijn gewaarschuwd. Ze hadden rekening kunnen houden met een forse naheffing. Hij wil alleen kwijtschelding voor grensarbeiders bij wie de rente buiten hun schuld is opgelopen. Dat zijn de meesten, denkt Cools, omdat de Belgische belastingdienst te traag werkte en de Nederlandse kampte met een computerstoring.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant 9 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant