Hoort uitkering na afkoop koersplan in box 1
uitkering Ik heb in oktober 2005 mijn Koersplan, dat ik in 1993 had afgesloten, afgekocht. Op het moment van uitkering was de opbrengst ruim 500 hoger dan mijn inleg. Ik heb deze meeropbrengst niet opgegeven bij mijn aangifte over 2005 omdat ik er van uitging dat dit bedrag in box 3 hoorde en het totaal niet boven de vrijstellingsgrens van box 3 uitkwam.


Nu ontving ik afgelopen week een brief van de Belastingdienst dat men het niet eens was mijn aangifte en voornemens is mijn inkomen uit woning en werk (Box 1 dus) te verhogen met de meeropbrengst uit Koersplan (die ruim 500 dus). Ik ben het niet eens met deze zienswijze. De Belastingdienst beschouwt mijn Koersplan dus als een kapitaalverzekering eigen Woning (KEW). Ik heb dit nooit met die bedoeling afgesloten en ook niet in 1999 alsnog aan mijn hypotheek gekoppeld. Heb ik gelijk als ik dit aan de Belastingdienst laat weten of heeft de Belastingdienst gelijk en ligt de bewijslast bij mij.


De belastingdienst heeft gelijk. Een voorwaarde in 1993 was dat u op de polis minimaal 15 jaar premie moest betalen. Dat heeft u niet gedaan en dus is de meeropbrengst belast.

Bron: Overgeld.nl 5 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant