Houdt de belastingdienst rekening met aftrek buitengewone lasten
belastingdienst Alleenstaande vrouw met alleen AOW heeft bij beschikking een tegemoetkoming van 209,- voor buitengewone uitgaven 2006 ontvangen, gebaseerd op aanslag 2005. Nu blijkt bij aangifte 2006 een bij te betalen bedrag van 283,- ondanks een aftrek voor buitengewone uitgaven van 1461. Wordt nu ook de tegemoetkoming bij beschikking zoals hierboven beschreven aangepast en teruggedraaid?


Voor zover ik weet betaalt de belastingdienst geen voorlopige teruggave zonder dat daarom is gevraagd. Als het een beschikking is voor Buitengewone Uitgaven, gaat het waarschijnlijk over 2005. Als U een verzoek tot het doen van aangifte heeft ontvangen, dan bent U verplicht aangifte te doen, ook als dat leidt tot een te betalen bedrag.


Mocht het reeds terugontvangen bedrag inderdaad voor Buitengewone Uitgaven 2006 zijn dan moet U dit bedrag in de aangifte vermelden bij Te Verrekenen Bedragen.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant