In 2008 minder koopkracht daarna wordt het beter
koopkracht DEN HAAG - De Nederlandse economie draait op volle toeren, maar volgend jaar profiteert niet iedereen daarvan. De meeste huishoudens gaan er iets op achteruit, al worden de laagste inkomens ontzien. In de jaren erna wordt het beter, vooral voor werkenden en gezinnen.

Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor 2008. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie reageerden positief op de kabinetsplannen, vooral vanwege het solide en sociale karakter ervan. Wel komen ze met een aantal alternatieven. Zo willen ze de bezuiniging in 2010 op de kinderbijslag terugdraaien, in 2008 gratis schoolboeken voor heel het voortgezet onderwijs en extra geld voor armoede. Woensdag bij de algemene beschouwingen, het debat over de miljoenennota, geven ze duidelijkheid over de dekking.De kabinetsplannen oogstten op Prinsjesdag ook meteen felle kritiek van maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en oppositie. Zo betalen volgens VVD-fractieleider Mark Rutte hardwerkende Nederlanders de rekening van ,,het meest linkse kabinet sinds jaren''.MarijnissenSP-leider Jan Marijnissen vindt dat het beleid ,,echt socialer en menselijker kan''. Zo wordt er volgens hem te weinig geld uitgetrokken voor de publieke sector en het bestrijden van armoede. PVV-leider Geert Wilders hekelde de hogere belastingen. ,,De lasten stijgen met miljarden om linkse hobby's te financieren.'' Volgens GroenLinks ontbreken maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.Ook werkgevers en vakbeweging zijn niet echt te spreken over de kabinetsvoorstellen. Door de hogere lasten legt het kabinet een forse rekening bij ondernemingen en beschadigt het de motor van de economie, stellen de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Bron: Algemeen Dagblad 18 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant