In hoeverre kan ik kosten voor levensonderhoud aftrekken
levensonderhoud Mijn dochter 19 jaar oud zit op het HBO en is nog thuis wonend. Heeft geen baan of bijverdiensten. De maandelijkse basis en aanvullende beurs (prestatie beurs) die zij krijgt €165, evenals de OV kaart bouwt zij op als schuld. Zij kan nog bijlenen, het bij geleend bedrag is echter rente dragend nu 3.7%. De vraag is nu of ik bij b.v vraag 28, kwartaal bedragen voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30-jaar kan opvoeren. Zo ja welk bedrag? Zo nee, zijn er aftrekposten die ik kan opvoeren, behalve haar ziektekostenverzekering?


Doordat Uw dochter een beurs ontvangt kunt u niets meer aftrekken voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar.


U kunt wel haar ziektenkostenverzekering en standaardpremie bij Uw aangifte opvoeren, U moet dan wel de aan haar uitbetaalde zorgtoeslag ook meenemen in Uw aangifte.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant