In hoeverre moet ik mijn reiskosten opgeven
reiskosten Graag uw adies over het aftrekken van reiskosten. Voor mijn beroep moet ik veel reizen. Ik krijg voor mijn woonwerkverkeer max 75 euro in de maand. Daarnaast krijg ik de dienstreizen vergoed waarbij een gedeelte onbelast is en een ander gedeelte belast. Mijn werkgever vermeld op mijn jaaropgave hoeveel reiskosten ik in totaal (1700 E) heb genoten. Wat moet ik nu opgeven? En hoe weet ik nu wat belast is en wat onbelast?


Uw werkgever verwerkt de reiskostenvergoeding in uw jaaropgave. Daarom hoeft u de reiskosten niet in uw belastingaangifte te verwerken.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant