In hoeverre wordt een lease auto belast bij vervroegde vut
vervroegde Per 1/1/2006 is ondergetekende in de VUT gekomen (63 jaar na 2 jaar extra door gewerkt te hebben). Per gelijke datum eindigde het dienstverband en was ik geen werknemer meer. Echter overeen gekomen om de leaseauto tot begin 65 jarige leeftijd (in 2008) te mogen berijden. Voormalige werkgever welke momenteel de VUT betaald brengt op deze uitkering de fiscale bijtelling van 22% in mindering. Is dit juist of dient deze belaste bijtelling voor rekening van de voormalige werkgever te zijn daar ondergetekende geen werknemer maar Vutter is geworden (over deze bijtelling is in de beeindigingsovereenkomst niets overeen gekomen)?


In uw beeindigingsovereenkomst staat niets vermeld over de vergoeding van uw lease-auto. Dus is de normale bijtelling voor een lease-auto van toepassing, het gebruik van de auto wordt gezien als belastbaar inkomen.


Dit is de correcte handelwijze.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant