In welk jaar moet ik in 2007 ontvangen loon en lijfrenteuitkering over 2006 opgeven
lijfrenteuitkering Ik heb in oktober 2006, 3 uren gewerkt. Het salaris heb ik ontvangen op 18 januari 2007. Het zijn dus inkomsten, ontvangen in 2007. Is het correct om deze aan te geven in belastingjaar 2007?


Tevens heb ik in januari 2007 een uitkering ontvangen van een lijfrentepolis. Deze uitkering had ik in december 2006 moeten ontvangen. (De bank was te laat). Dus dit zijn ook inkomsten, ontvangen in 2007. Geldt hier het zelfde?


Loon en lijfrenteuitkeringen worden belast zodra ze genoten zijn. Inkomsten zijn genoten wanneer:


ze zijn ontvangen of genoten f
ze ter beschikking zijn gesteld, f
ze rentedragend zijn geworden, f
ze vorderbaar en tevens inbaar zijn geworden.

Had u uw salaris over 2006 nog in dat jaar succesvol kunnen opeisen (eventueel bij wijze van voorschot)? Dan wordt er belast in 2006. Kon dat niet dan geldt het eerste punt en bent u belasting verschuldigd in 2007.


De lijfrente ligt iets anders. Wanneer de bank ook degene was die u dit geld had moeten uitkeren dan is het geld u pas in 2007 ter beschikking gesteld en mag u het in 2007 aangeven. Wanneer het geld van een verzekeringsmaatschappij kwam en al in 2006 is uitgekeerd maar u pas door een fout van de bank in 2007 over dit geld kon beschikken, dan ligt het antwoord een beetje in een grijs gebied; er valt iets te zeggen voor aangeven in 2006 maar ook voor wachten tot 2007.


Aan zo'n antwoord heeft u natuurlijk niets. Ik zou zeggen: geeft u dit bedrag aan in 2006. Wanneer u liever voor 2007 kiest dan zou ik hierover een briefje naar het regiokantoor de belastingdienst sturen. Daarin legt u uit waarom u het bedrag pas in 2007 gaat aangeven (toen kon u er namelijk pas over beschikken). Wanneer het regiokantoor het niet met deze interpretatie eens is dan kunnen ze uw aangifte 2006 altijd nog op dit punt corrigeren. Het is dan in ieder geval wel duidelijk dat het niet uw bedoeling is de inkomsten te verzwijgen en dat u een goede reden hebt de aangifte uit te stellen. U vermijdt dan dus dat hier problemen over ontstaan.

Bron: Overgeld.nl 5 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant