Inkomstenderving als buitengewone lasten aftrekbaar
Inkomstenderving Een kennis van mij heeft op 21 juni 2006 het dienstverband met zijn werkgever beindigd om de thuiszorg van zijn echtgenote op zich te nemen. Zijn vrouw is eind januari 2007 onder permanente doktersbegeleiding thuis overleden. Voor de belastingaangifte 2006 wil hij (een deel van) zijn inkomstenderving als buitengewone uitgaven opvoeren. Kan dat?


De gederfde inkomsten kunnen niet worden afgetrokken als buitengewone uitgaven. Gederfde inkomsten zijn namelijk geen kosten.

Bron: Overgeld.nl 5 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant