Is aangifte bij definitieve aanslag door fiscus gecontroleerd
gecontroleerd Kun je er vanuit gaan dat als je de definitieve aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen, je je aangifte over dat jaar juist hebt ingevuld en dat alles ook door de Belastingdienst is gecontroleerd (bijv. betaalde alimentatie, hypotheekrente e.d.)?


Daar mag u niet van uit gaan, want de belastingdienst controleert steekproefsgewijs. Wanneer de inspecteur u vragen over uw aangifte heeft gesteld dan mag u wl aannemen, dat er controle heeft plaats gevonden.

Bron: Overgeld.nl 1 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant