Is arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar
arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn zoon moet voor het eerst aangifte doen ivm de koop van een huis. Klopt het dat ik ook de verzekering voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid kan aftrekken? Kan ik de zorgkosten van zijn vriendin allemaal dus ook de inhoudingen van haar werkgever bij hem opvoeren ivm de drempel?


Als ik uw mail goed begrijp, dan heeft uw zoon ook een arbeidongeschiktheidsverzekering afgesloten bij de aankoop van zijn huis. De premie hiervoor kan hij inderdaad aftrekken (Bij premies lijfrente/inkomensvoorziening).


Of uw zoon bij zijn ziektekosten ook de inkomensafhankelijke bijdrage van zijn vriendin en haar premie etc. kan opvoeren hangt ervan af. Wanneer uw zoon en zijn vriendin elkaars fiscale partner zijn, dan kan het.


Voor fiscaal partnerschap moet je:


meerderjarig zijn
ongehuwd
met de belastingplichtinge meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voeren.
gedurende die tijd ingeschreven staan op hetzelfde adres in de basisadministratie.

Wanneer uw zoon en zijn vriendin het volledige jaar elkaars fiscale partner waren (of voor deze optie gekozen hebben) dan kunnen uw zoon en zijn vriendin ook alle ziektekosten die zij hadden, optellen en het saldo van de aftrekpost toerekenen in elke verhouding die zij wensen.


Dus alles bij uw zoon aftrekken als dat voordelig is of 1/3e of wat dan ook, zolang er in totaal maar niet meer dan 100% wordt afgetrokken. Ook is het niet mogelijk de n de drempel toe te rekenen en de ander de aftrekpost. Het gaat dus echt om het verdelen van het saldo. Maar dat begreep u waarschijnlijk al.

Bron: Overgeld.nl 30 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant