Is betaalde anw premie aftrekbaar
aftrekbaar Bij de aangifte van 2006, onder het kopje van box 1 premies lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen, las ik bij de knop, meer informatie, dat onder bepaalde voorwaarden premies van verzekeringen aftrekbaar zijn.


Het gaat om deze:


Premies om recht te blijven houden op een nabestaandenuitkering volgens de Anw, kunt u aftrekken. Het gaat om de situatie waarin het recht op een nabestaandenuitkering voor personen geboren in de periode 1 januari 1950 - 1 juli 1956 geheel of gedeeltelijk verloren zou zijn gegaan door de vervanging in 1996 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet door de Anw.


Nu is mijn vraag of de premie aanvullende anw die wij betalen aan het pensioenfonds Metaal en Techniek voor ons aftrekbaar is. Mijn vrouw voldoet wel aan de voorwaarden van periode van geboorte.


Deze premie is inderdaad aftrekbaar. Hoogstwaarschijnlijk betaalt u de premie echter niet apart maar wordt deze direct verrekend met uw salaris (net zoals de rest van uw pensioenpremie).


Bij het vaststellen van het bedrag aan loonbelasting dat u verschuldigd was, is hier al rekening mee gehouden. U kunt het bedrag dan niet nogmaals op uw aangifte opvoeren.

Bron: Overgeld.nl 29 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant