Is er een aftrekpost voor onderhoud ouder kind
aftrekpost Bestaat er een mogelijke aftrekpost voor een vader, die zijn verslaafde zoon financieel ondersteunt? De zoon heeft geen uitkering en is in nov. 2006 31jr. geworden. De vader betaalt maandelijks de kamerhuur, de ziektekostenverzekering, etc. en is ca. 1.000 per maand kwijt aan ondersteuning van zijn zoon. De zoon is momenteel onder behandeling van een psychiater.


Ik maak uit uw mail op dat u geheel of nagenoeg geheel het onderhoud van uw zoon betaalt. Uw zoon heeft geen recht op WSF. Wanneer u meer dan 90% van de kosten en tenminste 990 per kwartaal bijdraagt heeft u voor een kind tussen de 18 en de 30 een aftrekpost. De vaste aftrek is dan 990 per kwartaal. Deze aftrekpost kunt u alleen opvoeren voor kinderen tot 30 jaar. De leeftijd bij aanvang van het kalenderkwartaal is beslissend, omdat uw zoon ook op 1 januari 2006 al 30 jaar was is aftrek dus helaas niet mogelijk.

Bron: Overgeld.nl 21 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant