Is het wel redelijk dat je over te vroeg ontvangen rente belasting moet betalen
ontvangen Soms ontvang je rente op spaarrekeningen de rente al eind december .i.p.v. normaliter januari. Het lijkt het mij erg onredelijk dat je hierover dan 1,2% zou moeten betalen. Hoe zit het in dergelijke gevallen?


U vraagt zich af of rente die u niet voor het einde van het jaar hebt gekregen ook nog meetelt bij het bepalen van uw inkomen in box 3. Dat doet het inderdaad. Wanneer de rente op 31 december nog op uw rekening staat, telt het mee, ook al staat het er nog maar een dag. U betaalt er geen 1,2% over, want op 1 januari van het belastingjaar stond het er nog niet. Dat is het nut van de twee peildata.

Bron: Overgeld.nl 6 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant