Is loon uit invalwerk belastingvrij
belastingvrij Vorig jaar ben ik (vuttende jurist) een aantal keren op afroep opgetreden als rechter-plaatsvervanger. Daarvoor heb ik per zitting(sdag) een wettelijk vastgestelde vergoeding ontvangen van zo'n 300 euro, ongeacht de tijd die ik eraan besteedde. Moet dat worden aangegeven als inkomsten uit arbeid buiten dienstbetrekking? Het betreft toch geen activiteit in het economisch verkeer verricht met het oogmerk voordeel te behalen. Het lijkt mij een belastingvrije vergoeding. Correct?


Voor een belastingvrije vergoeding zou u kosten moeten maken die vergoed worden, daarmee wordt niet bedoeld dat u een vergoeding voor uw tijd krijgt. U ontvangt 300 euro per zitting als rechter plaatsvervanger. Ik begrijp dat u dit werk niet met het oog op de verdiensten doet, maar dat geldt voor het werk van een heleboel mensen! Het betekent nog niet dat uw inkomsten dan belastingvrij zijn. U zult uw verdiensten op moeten geven (als inkomsten uit overige werkzaamheden).
Bron: Overgeld.nl 29 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant