Is presentiegeld als lid van een stembureau belastbaar
presentiegeld Is het ontvangen presentiegeld als lid van een stembureau belastbaar voor de inkomstenbelasting? Op het internet vond ik slechts sites van Belgische herkomst. Daar begrijp ik uit dat de vrij karige presentiegelden voor een zitting van zes uur in de morgen tot ongeveer tien uur s avonds niet belast is? Ik heb dit alle jaren keurig opgegeven, maar is dat nu echt nog nodig?


Presentiegeld voor leden van een stembureau is een voorbeeld van neveninkomsten. Dit moet u inderdaad aangegeven. U kunt deze post kwijt bij inkomsten uit overige werkzaamheden.

Bron: Overgeld.nl 15 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant