Is uitvaartpolis van overleden moeder aftrekbaar
uitvaartpolis Mijn moeder is een half jaar geleden overleden, dus wij moeten de aangifte voor de successie in orde gaan maken en nu stuiten we op enige onduidelijkheid. Mijn moeder had een uitvaartpolis (naturapolis) lopen bij Yarden. Hieruit is een uitkering gekomen. Kunnen we de werkelijke kosten van de uitvaart opgeven als bijzondere kosten, in plaats van het gedeelte dat we hebben betaald? Of kunnen we de jarenlange premie aftrekken? Volgens de notaris werkt dit niet zo. Maar waarom zou iemand die niets geregeld heeft voor zijn uitvaart meer kosten kunnen opgeven dan iemand die zelf een polis heeft afgesloten? Dit moet toch ook bij de fiscus te verantwoorden zijn.

Het gaat bij uw vraag om twee verschillende aangiftes en ook om twee verschillende belastingen. Namelijk de inkomstenbelasting en het successierecht.


Lees verder

Bron: Overgeld.nl 10 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant