Kabinet komt ouders met kind tegemoet
tegemoet Den Haag. Alle gezinnen met kinderen krijgen volgend jaar via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten van kinderen, die afhankelijk is van de hoogte van hun inkomen.


De ministerraad heeft gisteren, op voorstel van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) besloten de bestaande kinderkorting in de inkomstenbelasting om te vormen tot een toeslag. Daardoor lopen mensen die nu een te laag inkomen hebben om een beroep te kunnen doen op de fiscale korting, het geld niet meer mis.


Het kabinet voert hiermee de afspraak uit het regeerakkoord uit om een kindgebonden budget in te voeren. Dit was een wens van de ChristenUnie. Deze partij pleitte daar onder meer voor tijdens debatten over de financiering van de kinderopvang.


De christelijke partij, die voor het eerst deel uitmaakt van een kabinet, vindt dat ouders die niet werken maar thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen, ook financile ondersteuning verdienen.


Het kindgebonden budget is de verwezenlijking van dat ideaal, hoewel het ook ten goede komt aan ouders die daarnaast via de belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van kinderopvang.


Overigens is het kindgebonden budget geen vervanging van de kinderbijslag die de Sociale Verzekeringsbank uitkeert aan gezinnen met kinderen. Deze blijft bestaan.


Het kindgebonden budget wordt gefaseerd ingevoerd. De omvorming van een fiscale korting tot een toeslag gebeurt volgend jaar.


Het jaar erop, in 2009, wordt het kindgebonden budget niet meer per huishouden verstrekt, maar per kind. Dat betekent dat gezinnen een hogere toeslag krijgen naarmate ze meer kinderen hebben.


Minister-president Jan-Peter Balkenende kon gisteren, tijdens zijn wekelijkse persconferentie, nog niet zeggen wat de hoogte wordt van het toekomstige kindgebonden budget. In het regeerakkoord staat wel dat er gefaseerd additioneel budget aan zal worden toegevoegd.


De huidige kinderkorting bedraagt 924 euro voor gezinnen met een inkomen van maximaal 28.521 euro. Voor inkomens die hoger zijn dan dat bedrag, is de kinderkorting lager.


Bij een gezinsinkomen van 44.590 euro vervalt de kinderkorting.

Bron: NRC Handelsblad 21 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant