Kamer overblijfouders in problemen door belastingregels
overblijfouders Overblijven op scholen wordt belemmerd door regels van de belastingsdienst voor de vergoedingen van vrijwillige overblijfkrachten. Die zorg uitte de Tweede Kamer donderdag tijdens overleg over de tussenschoolse opvang. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financin) stelde echter de regels niet te willen versoepelen.


Een overblijfouder mag hoogstens een onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van 4,50 per uur, met een maximum van 1500 euro per jaar. Volgens de Kamer kan dit veel ouders weerhouden om dit werk te doen, waardoor scholen weer meer duurdere professionele overblijfkrachten moeten inhuren. SPer Nathalie de Rooij becijferde dat dit zou leiden tot een sterke stijging van de kosten voor ouders voor het overblijven.


De Jager wees erop dat de onbelaste vergoeding voor vrijwilligers onlangs juist is verdubbeld. De uurvergoeding bedraagt 80 procent van het minimumloon. De staatssecretaris stelde dat dit al aan de hoge kant is. Hij wil niet dat vrijwilligerswerk te dicht in de buurt komt van baantjes aan de onderkant van de arbeidsmarkt.


Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) beloofde de mogelijke knelpunten bij het overblijven nog eens te laten onderzoeken. Ook kondigde ze meer geld aan voor de scholing van overblijfkrachten. Nu doen veel meer scholen een beroep op de subsidie die ze daarvoor geeft dan er beschikbaar is.

Bron: Overgeld.nl 29 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant