Kan de zvw bijdrage voor 2 personen in zijn geheel als aftrekpost gelden
aftrekpost Mijn partner en ik doen gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting over 2006. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt in totaal 2.514. Kan dit bedrag in zijn geheel als aftrekpost worden opgenomen onder Algemene uitgaven van de ziektekosten? Of geldt hiervoor een maximumbedrag van 1.950?


De inkomensafhankelijke bijdrage geldt per persoon. Het totaalbedrag van 2 personen is aftrekbaar, uiteraard met een maximum als je werkt van 1.950 per persoon.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant