Kan ik buitengewone lasten uit 2006 doorschuiven naar 2007
buitengewone Van een kennis van mij is in 2006 de partner overleden. Als buitengewone lasten, heeft hij in verband met premies, ziekte en overlijden ongeveer 20.000 betaald. Volgens de aangifte 2006, zou hij nog ongeveer 800 meer moeten terugkrijgen. Door het overlijden kan mijn kennis de buitengewone lasten niet volledig in mindering van zijn inkomen brengen. Is het mogelijk om deze door te schuiven naar 2007?


Deze overgebleven kosten kunnen inderdaad volgend jaar in de aangifte worden opgenomen. In de aangifte bij Bijzondere Uitgaven kunt u dan het vakje 'Restant persoonsgebonden aftrek' aanvinken.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant