Kan ik de financiering van de bouwrente en de afsluitprovisie ook fiscaal aftrekken
afsluitprovisie In juni 2006 hebben wij een nieuwbouwwoning gekocht die waarschijnlijk in januari 2008 opgeleverd wordt . Wij hebben zowel de woning als de bouwrente en de afsluitprovisie gefinancierd in een hypotheek van in totaal 370.000. Daar de bouwtijd van onze woning relatief lang is, loopt de bouwrente op tot circa 17.000, naast de 3.000 aan afsluitprovisie. De overwaarde van ons verkochte huis is circa 170.000. Is de rente over de financiering van de bouwrente en de afsluiprovisie ook 30 jaar aftrekbaar? Als dit namelijk niet het geval is, ben ik van plan om dit bedrag van circa 20.000 af te lossen, daar het dan gezien wordt als een box 3 schuld.
Als er sprake is van uw eerste eigen woning dan zijn de financieringskosten (waaronder afsluitprovisie) niet alleen aftrekbaar, maar mag u ze fiscaal gezien ook meelenen. Is het niet uw eerste eigen woning, dan mag dit niet. Voor renteverlies tijdens de bouw geldt een andere regeling. Als u deze kosten meefinanciert, ontstaat voor dat bedrag een box-3-lening en is de rente hierover niet aftrekbaar. Als u gaat aflossen, zult u dat willen doen op het box 3 van de lening. Dit is echter alleen mogelijk als u hiervoor een apart leningsdeel heeft aangemaakt. Heeft u dat niet, dan wordt de aflossing naar rato toegerekend op het box 1 en het box 3 van de lening waarop wordt afgelost (zgn. gemengde lening problematiek).
Bron: Overgeld.nl 6 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant