Kan ik in beroep tegen het niet herzien van de inkomstenbelasting
inkomstenbelasting Aangezien ik in de jaren 2002 t/m 2005 abusievelijk geen gebruik heb gemaakt van de mogelijkheid om een deel van de inkomsten te verdelen tussen mij en mijn partner heb ik bij de Belastingdienst een verzoek ingediend tot herziening van de aanslagen inkomstenbelasting. De fiscus heeft mij echter geantwoord dat mijn bezwaar niet ontvankelijk is, vanwege het verstrijken van de termijn van 6 weken. Klopt dit volgens u en is er geen mogelijkheid van beroep?


Als een definitieve aanslag is opgelegd is herverdeling niet meer mogelijk. De belastingdienst heeft dus gelijk in het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar.


Als U nog een poging wilt wagen kunt u een verzoek tot Ambtshalve Herziening doen, maar ik geef u weinig kans.


Met dank aan FNV Belastingservice.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant