Kan ik teruggave krijgen bij de inkomensafhankelijke premie zvw
inkomensafhankelijke Het brutototaal van ons pensioeninkomen is meer dan 30.015. Na aftrek van hypotheekrente, buitengewone uitgaven en giften ligt het gezamenlijk belastbaar inkomen ver onder de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke premieheffing ZVW. Leidt dit tot enige teruggave van de inkomensafhankelijke premie?


De inkomensafhankelijke premie wordt berekend middels een zorginkomen. Deze houdt geen rekening met aftrekposten. Mogelijk ontvangt u wel een hogere zorgtoeslag. de Belastingdienst doet dit automatisch.


Met dank aan FNV Belastingservice.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant