Kb lux zaak zwartspaarder mogelijk illegaal beboet
zwartspaarder AMSTERDAM - Nederlandse zwartspaarders met rekeningen bij Kredietbank Luxemburg in Belgi zouden zijn veroordeeld wegens belastingontduiking op basis van crimineel verkregen kopien van rekeningnummers. Dat blijkt volgens de advocaat Sam Bharatsingh voor het eerst uit verslagen in het Belgische strafdossier, die hij heeft ingezien. Hij dagvaart oud-minister Zalm (Financin). De Belastingdienst zet de jacht op verzwegen vermogen toch door.


Daaruit zou ook blijken dat de Belgische justitie via een eigen tipgever bij criminelen de hand had gelegd op de stapels rekeningnummers.


,,Zonneklaar is nu dat de vertrouwelijke KB Lux-rekeningnummers van criminelen dankzij die politietipgever bij de Belgische overheid en vervolgens de Nederlandse fiscus terecht zijn gekomen, stelt de Hilversumse advocaat, die honderden rekeninghouders vertegenwoordigt. ,,Daarmee wordt die bewijslast tegen KB Lux-spaarders onbruikbaar.


Voor zon 3300 Nederlandse rekeninghouders zouden rechtszaken volgens de advocaat Bharatsingh nu van de baan zijn. Bij KB Lux zouden zij 300 miljoen hebben gestald.


Advocaten

Een legertje advocaten kijkt namens duizenden clinten nauwgezet over Bharatsinghs schouders mee. Ook advocaat-generaal Wattel adviseerde de Hoge Raad recentelijk dat de Belastingdienst alle stukken openbaar moet maken.


Formeel kwam de informatie over de rekeningnummers via de Belgische staat bij de Nederlandse fiscus. Die gegevens zouden volkomen legaal verkregen zijn, meldde het ministerie van Financin in 2002. ,,In feite kwam de informatie uit diefstal, reageert Bharatsingh, en is het door de Belgische staat netjes ingepakt als officile informatie. Nederland zou ook actief gehengeld hebben naar informatie van criminelen.


Advocaat Bharatsingh begint vanwege de gegevens uit het strafdossier nieuwe rechtszaken. Dit zijn nadere argumenten om de aanslagen van de fiscus op de KB Lux-rekeningen teniet te doen, zegt hij. ,,Die procedures geven KB Lux-rekeninghouders zeker drie, vier jaar uitstel.


Oud-minister Zalm en voormalig staatssecretaris Wijn worden gedagvaard om als getuige te worden gehoord. Bharatsingh: ,,Als zij Belgi om die dossiers hebben gevraagd om KB Lux-klanten te kunnen vervolgen, zoals ik nu vaststel, dan heeft onze overheid in strijd met internationale vertrouwensbeginselen gehandeld. Zalm en Wijn hadden een ambtsgeheim, nu niet meer. Ze kunnen het vertellen.


Criminelen

Bharatsingh heeft als eerste Nederlandse advocaat toegang tot ruim 40 ordners van het Belgische strafdossier gekregen. Kopien maken was verboden; de ingesproken opnamen van memorecorders worden nu uitgewerkt.


,,Daar bleek ook dat de legendarische microfiches met rekeningnummers die de Belastingdienst altijd geheim heeft gehouden niet in het stafdossier zitten. Er zijn alleen kopien van. Met kopien staat de fiscus in een rechtszaak veel zwakker, meent de advocaat.


De rekeningnummers van spaarders werden in 1994 gestolen door gefrustreerde oud-medewerkers van KB Lux. De kopien van microfiches met nummers kwamen, volgens Bharatsingh via een politie-infiltrant vanuit het Vlaamse criminele milieu, bij de Belgische fiscus terecht. Die speelde ze door naar de Nederlandse overheid. Sinds 2001 worden ongeveer tienduizend Nederlanders door de fiscus op de hielen gezeten.


Volgens meerdere advocaten was de Nederlandse Belastingdienst van meet af aan op de hoogte dat de belastende informatie voor de spaarders uit diefstal afkomstig was. Die werd door de afpersers, in de hoop op een vergoeding, in 2001 bij de Belastingdienst aangeleverd, stelt Bharatsingh.


Een voormalig medewerker van de FIOD-ECD bevestigde die lezing eerder. Toch werd de informatie door een aantal belastingrechters goedgekeurd om er enkele duizenden Nederlanders met een coderekening via KB Lux mee te vervolgen wegens het verzwijgen van buitenlandse tegoeden.


De fiscus dreigde hen, op basis van de informatie van de microfiche, met fiscale boetes en strafrechtelijke vervolging. Daarop gaf een deel alsnog de zwarte tegoeden op. Een aantal kreeg taakstraffen, de meesten betaalden naheffingsaanslagen en tot 100% aan boetes. Zon 3300 mensen hielden hun mond of ontkenden ooit zwartspaarder te zijn geweest.


Ernstige inbreuk

In oktober 2006 wees het gerechtshof Arnhem de fiscus echter scherp terecht door boetes en navorderingen voor de zesduizend zwartspaarders kwijt te schelden. De Belastingdienst wenste de particulieren geen inzicht in de microfiches te geven. Daarmee had de Belastingdienst volgens het gerechtshof de rechtsgang zwaar gefrustreerd. Die inbreuk, aldus het gerechtshof, was zo ernstig dat de zware sanctie van kwijtschelding nodig was.


De Hoge Raad besliste een maand later dat het materiaal nu toch te gebruiken is., omdat niet was gebleken dat overheidsdienaren direct of indirect betrokken waren geweest bij de diefstal of de verduistering.


Sindsdien zijn evenwel alle strafzaken stil gelegd, volgens velen stilte voor de storm. De overheid wil KB Luxers nog wel via de bestuursrechtelijke weg aanpakken. Wij denken dat het voor deze aanpak via het belastingrecht niet uitmaakt of de gegevens langs niet-legale weg tot ons zijn gekomen, zegt de woordvoerder van de Belastingdienst.


Bharatsing: Nee, voor de belastingzaken is dit materiaal vanwege de herkomst uit criminaliteit onbruikbaar geworden. De fiscus volhardt, en stelt advocaat Bharatsingh dan wel voor de rechtbank te treffen.


Het ministerie van Financin boekte naar eigen zeggen een forse overwinning op alle zwartspaarders. De overheid mag opbrengsten uit zwart buitenlands vermogen tot twaalf jaar terugvorderen. In vijf jaar werd 391 miljoen euro teruggehaald, claimt Financin.


Bharatsingh: ,,Dat is met permissie toch een beetje een wassen neus. Zeker in de KB Lux-zaak zijn die bedragen vaak niet terugbetaald. De aanslagen zijn wel opgelegd, maar nooit betaald. Alles in afwachting van uitspraken van het gerechtshof. En dat zal nu dus nog wel een paar jaar gaan duren.

Bron: Telegraaf 21 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant