Komen reiskosten voor medische doeleinden in aanmerking voor aftrek
reiskosten Komen reiskosten voor medicijnen ophalen bij apotheek, voor ziekenhuisbezoek en voor het regelmatig bloedprikken bij de trombosedienst in aanmerking voor aftrek?


De reiskosten voor dokter, apotheek en specialist kunt u in mindering brengen. Voor ziekenhuisbezoek geldt een aparte regeling. De volgende regels gelden:


De zieke moet tot uw huishouden behoren;
De ziekte moet tenminste een maand geduurd hebben;
Het ziekenhuis moet meer dan 10 kilometer van de woonplaats zijn.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant