Krijgt mijn studerende vriendin de heffingskorting uitbetaald
heffingskorting Mijn vriendin en ik gaan samenwonen. Ik werk fulltime en mijn vriendin studeert nog. Mijn vriendin heeft dus geen inkomen: studiefinanciering telt niet als inkomen. Heeft mijn vriendin nu recht heeft op uitbetaling van de algemene heffingskorting?

Wanneer u meer dan zes maanden elkaars fiscale partner bent dat wil zeggen, allebei ouder dan 18, meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voerend en in de hele periode ingeschreven op hetzelfde adres bij de gemeente dan zou uw vriendin recht kunnen hebben op uitbetaling van de algemene heffingskorting. De regel dat een niet verdienende partner de heffingskorting uitbetaald krijgt, kent echter een uitzondering die op uw vriendin van toepassing zou kunnen zijn. Wanneer zij op 1 januari van het belastingjaar namelijk jonger was dan 30 jaar en zij in dat jaar gedurende meer dan zes maanden in belangrijke mate werd onderhouden door haar ouders, dan komt zij niet in aanmerking voor uitbetaling van de heffingskorting. In belangrijke mate onderhouden betekent: de ouders dragen per kwartaal meer dan 386 euro bij in de kosten van het levensonderhoud van uw vriendin.
Bron: Overgeld.nl 29 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant