Kunnen artikelen die van de no claim worden afgetrokken opgevoerd worden bij aangifte
afgetrokken Kan ik voorgeschreven medicijnen en medische hulp die in mindering worden gebracht op de no-claimregeling opvoeren bij de specifieke en de overige uitgaven?


Nee, de kosten die verrekend worden met de no-claim kunt u niet aftrekken.


Met dank aan FNV Belastingservice.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant