Kunnen reisverzekeringen ook worden afgetrokken als ziektekosten
reisverzekeringen Een kennis van mij vertelde dat bij de aangiftes die verzorgd worden door de FNV-consulenten ook een reisverzekering mag worden afgetrokken. Is dit juist?


Dat mag voor een deel. Het gedeelte van de premie van de reisverzekering dat tegen ziektekosten verzekert, kan inderdaad worden afgetrokken. De premie die u betaalt om uw bagage te verzekeren is niet aftrekbaar.

Bron: Overgeld.nl 2 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant