Laatste kans op toeslag
Laatste EINDHOVEN - Wie nog geen zorg-, huur-, of kinderopvangtoeslag over het belastingjaar 2006 heeft aangevraagd, moet snel in actie komen.


Belastingbetalers die deze toeslagen na 1 april aanstaande aanvragen, komen namelijk van een koude kermis thuis: de fiscus honoreert die verzoeken dan niet meer.


,,In de wet staat dat de toeslagen over 2006 voor 1 april 2007 moeten zijn aangevraagd. Is dat niet gebeurd, dan verspeel je je rechten'', aldus een woordvoerder van de belastingdienst. ,,De datum van 1 april is keihard. Alleen belastingbetalers die uitstel hebben gevraagd voor het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting, mogen ook later hun toeslag aanvragen.''


De fiscus heeft niet in beeld hoeveel mensen verzuimd hebben het verzoek om een toeslag in te dienen. ,,Anders zouden we hen actief benaderen.''


Het gaat volgens de belastingdienst vooral om mensen die vorig jaar zijn gaan samenwonen en die vorig jaar achttien zijn geworden. Samenwonenden die onder de grens van een gezamenlijk inkomen van 40.000 euro zitten, kunnen ineens recht hebben op toeslagen. Voor alleenstaanden ligt dat bedrag lager.''


Het aantal mensen dat domweg vergeten is de toeslag aan te vragen, is volgens de fiscus beperkt. ,,Uit metingen weten we dat het gros van de mensen al lang en breed over de toeslag beschikt. Meestal gaat het om mensen die het geld hard nodig hebben. De kans dat ze de toeslagen laten liggen, acht ik niet erg groot. Wie dat toch doet, heeft pech gehad. De wet is onverbiddelijk.''

Bron: Nederlands Dagblad 22 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant