Later betaalde pensioenpremie toch aftrekbaar
pensioenpremie ik ben op 31-07-2005 ontslagen en ben 100% ziek overgedragen aan het UWV. S inds oktober 2006 zit ik in de Wia (WGA 35-45%arbeidsongeschikt) en over de periode 01-08-2005 tot 20-10-2006 is geen pensioenpremie betaald. Over het gedeelte arbeidsongeschiktheid kan ik een premievrijstelling krijgen van mijn pensioenfonds Metalektro (PME).


Om premievrije deelneming te verkrijgen is echter een aaneengesloten deelnemingsperioden vereist, het werkgeversdeel neemt het pensioenfonds voor haar rekening, het werknemersdeel moet ik zelf betalen.


Is dit bedrag voor mij belastingtechnisch fiscaal aftrekbaar? Zo ja, waar kan ik dit opvoeren op het belastingformulier? Mag ik dit bedrag nu opvoeren( 2006) gezien het een premie betreft over 2005 en 2006.


Onlangs heeft de Staatsecretaris besloten dat in een aantal gevallen niet ingehouden pensioenbijdragen toch mogen worden afgetrokken (Besluit van 16 maart 2007, nr CPP2007/482M, Staatscourant nr 60.)


Dit besluit vervangt eerdere soortgelijke besluiten.


De door u betaalde pensioenpremie kunt u dus inderdaad aftrekken als negatief loon.


U geeft negatief loon aan, door bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid een min teken te plaatsten in het meest linkse hokje en het betaalde bedrag aan pensioenpremie in te vullen.


U kunt het bedrag opvoeren in het jaar dat de kosten op u drukte (dat wil zeggen in het jaar dat u ze betaald heeft).

Bron: Overgeld.nl 16 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant