Levensloop loopt voor geen meter
Levensloop De huidige levensloopregeling lijdt vooral onder de concurrentie van spaarloon. Een werknemer mag slechts aan een van beide deelnemen. Een einde aan die keuzeplicht middels integratie zal echter alleen in goede aarde vallen als het fiscale voordeel van de spaarloonregeling 'meeverhuist'. Maar ook de levensloopregeling zelf zal moeten veranderen. Verzekeraars willen vereenvoudiging, de Consumentenbond pleit voor meer voorlichting over de beperkte opnamemogelijkheden voor werknemers.

In april dit jaar stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat slechts 5,5% van de werknemers aan de levensloopregeling deelneemt. Van de miljardenmarkt waarvan verzekeraars en andere aanbieders aanvankelijk droomden, is weinig terechtgekomen. De regeling komt evenmin tegemoet aan de wensen van werknemers. De oudere spaarloonregeling is geliefder: 43% van de werknemers neemt eraan deel. Voor de meeste werknemers biedt spaarloon simpelweg een groter fiscaal voordeel. En omdat werknemers niet aan spaarloon n levensloop mogen deelnemen, verliest levensloop zijn glans.Vergelijking Bij levensloop mogen werknemers jaarlijks tot 12% van hun bruto-inkomen (meer als u geboren bent tussen 1950 en 1955) storten. Het levensloopkapitaal mag hoogstens 210% van het inkomen bedragen. Pas bij opname van verlof of uitkering in het 65e levensjaar wordt inkomstenbelasting geheven. Bij het spaarloon is de inleg maximaal 613 per jaar. Dat bedrag wordt ingehouden op het brutoloon, vier jaar op een rekening geblokkeerd en daarna als nettobedrag uitgekeerd. Iemand in belastingtarief 42% verdient daarmee 257,46 op een jaarinleg van 613. Een fiscaal rendement van 42% in vier jaar tijd. Bij een belastingtarief van 52% is dat rendement dus 52%. Levensloop kent een belastingkorting van 188 per levensloopjaar. Zou u de eerder genoemde 613 in levensloop storten, staat er bij opname een belastingvoordeel van 188 tegenover. Als jaren later het bedrag wordt opgenomen, is het fiscale rendement daarmee 31%, dit over een nog onbepaalde periode. Simpelweg het schrappen van het spaarloonvoordeel om zo werknemers naar levensloop te krijgen, zal veel boze reacties opleveren. Haagse luchtballonnetjes van dien aard werden rap doorgeprikt. Aan de levensloop zelf kleven echter nog meer nadelen dan een te mager fiscaal rendement.Levensloopregeling kent problemen Zo pleit de Consumentenbond voor meer voorlichting over de (beperkte) opnamemogelijkheden. Levensloop is oorspronkelijk bedoeld als spaarpot waarmee verlofdagen 'in het spitsuur van het leven' kunnen worden opgenomen. Verlof opnemen vereist echter goedkeuring van de werkgever. ,,Wellicht dat je mensen meer vrijheden zou kunnen geven voor opname van het geld stelt Rob Goedhart, beleidsmaker bij de Consumentenbond. Een ander pijnpunt is dat levensloop, wellicht mede door deze beperkingen, niet als middel voor verlof wordt gezien, maar als pensioenpotje voor eerder stoppen met werken. In het eerder genoemde onderzoek van het CBS mikt 50% van de deelnemers aan levensloop op dat doel. Bijna 30% weet het nog niet, slechts 12% spaart voor verlof. Dat ook sommige verzekeraars van een pensioendoel uitgaan, is op de zere tenen van de Consumentenbond. ,,We vinden het schandalig dat nog steeds kapitaalverzekeringen als levensloopproduct worden aangeboden. Het tussentijds opnemen van geld uit zo'n polis gaat met veel kosten gepaard. Als een werknemer dan tch verlof op wil nemen - je weet maar nooit - is dat vreselijk onvoordelig, aldus Goedhart. De verzekeraars hebben in aanloop op de 'make-over' van levensloop een reeks wensen bij de politiek neergelegd. Zo vraagt het Verbond van Verzekeraars om de keuze tussen spaarloon en levensloop te schrappen. Voor afschaffing van het spaarloon - vooral een product dat door banken wordt aangeboden - is het verbond geen voorstander, zo bezweert woordvoerder Hennie Zoontjes. Een vereenvoudiging van levensloop, dat is voor ons het belangrijkst.Rompslomp De verzekeraars vrezen dat ze de administratieve rompslomp van levensloop, die nu bij werkgevers ligt, op het eigen bord krijgen. Zowel levensloop als spaarloon beide gelijktijdig fiscaal faciliteren, komt de overheid op hogere uitgaven te staan. Dat ligt gevoelig. Het succes van spaarloon was al reden om jarenlang de maximale jaarinleg op 613 te bevriezen en niet aan te passen aan inflatie. De verzekeraars hebben een idee om de begrotingspijn van een combinatie van levensloop en spaarloon te beperken: Breng de inleg in het spaarloon in mindering op de maximuminleg voor levensloop.
Bron: Overgeld.nl 25 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant