Lijfrente direct laten uitkeren of niet
Lijfrente Op mijn 65e heb ik een hoog basispensioen tot mijn overlijden. Echter, ik heb ook nog een vrijkomende lijfrente van het oude regime van 260.000. Als ik die in 10 jaar laat uitkeren ontvang ik ongeveer 33.000 per jaar, echter daar val ik dan voor in het 52% tarief. Is het niet verstandiger om de uitkering ineens te laten komen en dan gelijk maar af te rekenen met de fiscus tegen het maximale tarief? Ik ontvang dan 124.800, waarover ik thans nog 3,35% rente ontvang en het bedrag dan volledig beschikbaar is. Schenkingen aan kinderen is niet aan de orde.


Direct afrekenen heeft als nadeel dat u over de netto som jaarlijks 1,2% belasting betaalt in box 3. Via de lijfrente heeft u dat nadeel niet. Van de 3,35% rente houdt u dus netto 2,15% over. Een lijfrente zou meer op kunnen leveren. Heeft u een partner, dan kunt u bedingen bij de verzekeraar dat bij uw overlijden de lijfrente volledig blijft uitkeren aan uw partner. Pas als die komt te overlijden zou de uitkering eventueel eerder stoppen dan na 10 jaar. De kans dat dit gebeurt (de zogenaamde sterftewinst voor de verzekeraar) vertaalt zich naar een wat hogere rente die u krijgt van de verzekeraar. Het is dus een kwestie van afwegen en vergelijken van rentes. Per saldo denk ik dat een lijfrente toch iets voordeliger kan zijn.

Bron: Overgeld.nl 29 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant