Maandag staking bij belastingkantoren
belastingkantoren ZOETERMEER - Maandag staken medewerkers van de meeste belastingkantoren. Waar niet wordt gestaakt, nemen de medewerkers de telefoon niet op, zo heeft een woordvoerster van de ambtenarenbond Abvakabo laten weten. In Utrecht en Den Bosch zijn regionale actiebijeenkomsten.


Rijksambtenaren voeren al weken op allerlei manieren actie voor een nieuwe cao. De afgelopen weken hebben de belastingambtenaren ook al een paar keer een dag lang de telefoon niet opgenomen.


In gevangenissen is een estafettestaking aan de gang. Uit protest daartegen staakten woensdag in de Koepelgevangenis in Breda de gedetineerden, omdat zij daardoor langer op hun cel moesten blijven.

Bron: Algemeen Dagblad 29 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant