Mag ik aandelenlease rente alsnog aftrekken
aandelenlease Henk heeft eind november 2000 een aandelenleasecontract afgesloten met een vooruitbetaling van 4600 euro die naar nu, later bleek, rente te zijn. Omdat men Henk destijds onjuist heeft voorgelicht heeft Henk toen in 2000 bij de belastingaangifte de rente niet van de belasting afgetrokken als aftrekpost.


Inmiddels weet Henk vanuit de diverse persberichten dat het een lening betrof en dat hij de rente destijds in 2000 (wellicht beperkt) wel als aftrekpost had mogen aftrekken. Kan Henk nu bij aangifte 2006 deze rentepost nog opvoeren als aftrekpost. Zo ja, het gehele bedrag ad. 4600 of slechts een deel ervan en zo ja onder welke rubriek en onder welke titel c.q omschrijving? Ik weet aan de hand van reacties op diverse forums (zie forum PAL d.d. 6 maart 2007), dat veel van de 300.000 aandelengedupeerden in Nederland met deze vraag in hun maag zitten.


Helaas, u kunt geen wijzigingen meer aanbrengen in een aangifte over het jaar 2000. In 2006 kunt u het bedrag ook niet aftrekken, u heeft het bedrag toen immers niet betaald.
Bron: Overgeld.nl 21 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant