Mag je bijverdienen in de aow
bijverdienen Volgende maand word ik 65. Ik kan een dag in de maand als invalkracht aan het werk. Welke consequenties heeft dit voor mijn aow. Bestaat er een belastingvrije voet? Zijn eventuele reiskosten aftrekbaar? Mijn man heeft huur- en zorgtoeslag aangevraagd omdat we nu beiden aow krijgen. Zal dit in de toekomst vervallen?


Mensen met aow mogen net zoveel bijverdienen als ze willen: de aow wordt niet gekort. Ons huidige belastingstelsel kent geen belastingvrije voet meer, u bent over uw verdiensten dus belasting verschuldigd. Het belastingtarief van mensen boven de 65 is overigens (veel) lager dan het tarief van mensen die nog geen 65 zijn. Boven de 65 bent u immers geen aow-premie meer verschuldigd.


Omdat u maar n dag per maand werkt, zullen uw reiskosten niet aftrekbaar zijn. Wel mag uw werkgever u uw reiskosten vergoeden.


U vraagt zich ook af wat de gevolgen zullen zijn voor uw recht op huur- en zorgtoeslag. Omdat ik het inkomen van uw man niet ken, kan ik die vraag niet beantwoorden. Op de site van de belastingdienst www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te zien of uw bijverdiensten uw recht op zorg en huurtoeslag benvloeden.

Bron: Overgeld.nl 14 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant