Mag vader kosten levensonderhoud opvoeren
levensonderhoud Student van 23 jaar heeft per 1 september 2006 geen studiefinanciering meer. Moet nog wel afstuderen. Mag vader (65+) 660,00 als levensonderhoud opvoeren? Dochter had een baantje met een loon IB ad 5.152,00. Mag onder ziektekosten 5/12 minus 5/12 van zorgtoeslag worden opgenomen?


Vraag 1: Zoon (23) heeft vanaf 1 september geen studie financiering meer. De uitgaven voor onderhoud worden per kwartaal bekeken. U mag voor het laatste kwartaal indien u minstens 50% van de onderhoudskosten voor uw rekening neemt en meer na 660 hebt uitgeven voor uw zoon, een vast bedrag aftrekken van 660 (bij levensonderhoud kinderen).


Indien u 386 tot 659 euro per kwartaal heeft uitgegeven aan uw zoon dan mag u 330 over het laatste kwartaal opvoeren.


Indien uw zoon niet meer thuis woont en u meer dan 90% van de kosten en tenminste 990 per kwartaal betaald heeft dan mag u voor dit kwartaal 990 als vaste aftrek opvoeren.


Vraag 2. Als u de zorgverzekering en de ziektekosten voor uw kinderen betaalt mag u ook deze kosten als aftrek opvoeren minus de terugontvangen zorgtoeslag.


Is uw dochter halverwege het jaar 18 geworden? Dan kunt u als u de verzekering betaald heeft inderdaad een tijdsevenredig deel van de 1015 standaardpremie aftrekken. Het gehele bedrag van de door haar ontvangen zorgtoeslag moet u daarvan aftrekken. De door haar werkgever afgedragen loonafhankelijke bijdrage Zvw drukt niet op u, u kunt deze dus niet aftrekken.

Bron: Overgeld.nl 21 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant