Meer belasting op diesel
belasting BRUSSEL - De belasting op milieuonvriendelijke brandstoffen, zoals diesel, zal worden verhoogd. Ook wordt gekeken naar een mogelijke verhoging van de energiebelasting. Dat zei staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financin dinsdag in Brussel tijdens een conferentie over belasting en milieu.


De Jager liet weten dat bij aanschaf van auto's het verschil tussen de zuinigste en de minst zuinige auto's 1500 euro is. Ik zet erop in om dit verschil tenminste te verdubbelen. De consument zal daardoor eerder voor de meest zuinige auto kiezen.


De CDA-bewindsman maakte ook duidelijk dat hij wil vasthouden aan belasting op vliegtickets in ons land. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de luchtvaart onder de emissiehandel te brengen, waardoor betaald moet worden voor de uitstoot van broeikasgas. De Jager ziet dat niet als een alternatief: Emissierechtenhandel en een belasting op het luchtverkeer gaan prima samen en kunnen elkaar juist versterken.

Bron: Telegraaf 20 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant