Meeste prostituees lichten belasting op
prostituees AMSTERDAM - Ruim zestig procent van de prostituees betaalt nooit belasting, vooral omdat anders hun uitkering zou worden gestopt.


Dit blijkt uit gesprekken van onderzoeksbureau Regioplan met 354 prostituees en 49 exploitanten van privhuizen, escortservices en massagesalons naar de gevolgen van de opheffing van het bordeelverbod. Een groot aantal vrouwen vindt dat belasting betalen niet bij het vak hoort. Ze verdienen, vinden ze zelf, toch al weinig, hoewel de meesten een uitkering genieten. Gemiddeld ontvangen ze 1100 euro per week, raamprostituees verdienen het meest, gemiddeld 1460 euro per week.


De prostituee kiest er vaak zelf voor om zwart te werken, uit vrees dat familie en bekenden anders via brieven van de fiscus en uitkeringsinstanties achter haar echte bezigheden komen.


Prostituees mogen sinds het opheffen van het bordeelverbod in 2000 in loondienst werken of als zelfstandig ondernemer. Door belasting te betalen kregen zij recht op meer sociale en medische hulp. Met het bordeelverbod wilde de overheid de prostitutiebranche saneren, criminele randverschijnselen weren en vrouwen zekerheid bieden. Daarvan komt weinig terecht, aldus de onderzoekers: vijf jaar na de eerste controles zijn de prostituees er nauwelijks beter aan toe en van een 'normale bedrijfstak' is geen sprake. De fiscus zal zowel de exploitant als de prostituees harder gaan aanpakken, hoewel er nog altijd weinig grip is op de escortservices. De vrouwen wacht een forse boete: ook als zij geen formeel arbeidscontract hebben, vindt de Belastingdienst dat zij feitelijk in loondienst zijn.

Bron: Telegraaf 27 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant