Milieuheffing op vlees is mogelijk
Milieuheffing DEN HAAG - Het idee van Milieudefensie voor een milieuheffing van 0,85 cent op iedere kilo vlees is uitvoerbaar. Boeren subsidie geven als ze dier- en milieuvriendelijker gaan werken, mag echter niet volgens de Europese regels.

Dat constateren het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een rapport dat ze woensdag gaan presenteren, en waarop De Telegraaf de hand wist te leggen. In opdracht van de Tweede Kamer rekenden beide bureaus het burgerinitiatief Stop fout vlees door waarmee Milieudefensie de intensieve veehouderij duurzamer wil maken. Nederlanders kopen jaarlijks 800 miljoen kilo vlees. Met de 700 miljoen euro die de heffing oplevert, willen de initiatiefnemers niet-zichtbare gevolgen van de landbouw als de uitstoot van broeikasgassen aanpakken. Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief begonnen in september 2006 met het burgerinitiatief Stop fout vlees. De indieners streven naar een veehouderij zonder dierenleed en milieuvervuiling. Ze willen tevens af van de invoer van het in veevoer verwerkte soja omdat sojaproductie ten koste gaat van tropische bossen in het Amazonegebied. Initiatiefnemer Wouter van Eck stelde eerder dat het geen doel is om veel minder kippen en varkens te gaan houden, maar dat de andere manier van werken wel leidt tot minder bedrijven. Wij hebben zorgen over de toekomst van het platteland en boerenbedrijven. Als we doorgaan met schaalvergroting zijn er over vijftien jaar geen familiebedrijven meer. Wij zeggen: Ga van bulk naar kwaliteit. Je moet niet meer zo veel mogelijk, maar minder en beter produceren, hield hij de Kamer eerder voor. Landbouworganisatie LTO vindt dat Milieudefensie de plank pijnlijk misslaat met het plan om de intensieve veehouderij om te vormen. Het is onhaalbaar en niet uitvoerbaar.

Bron: Volkskrant 26 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant