Miljoenen extra tegen problemen belastingdienst




belastingdienst Het oplossen van de automatiseringsproblemen bij de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en uitkeringsinstituut UWV gaat miljoenen euros extra kosten. Bovendien is volstrekt onduidelijk wanneer alle problemen bij de loonaangifte verholpen zijn.

Uit een dinsdagavond laat naar de Tweede Kamer gestuurde rapportage blijkt dat vrdat het groene licht voor de enorme ict-operatie in het kader van de wet Walvis werd gegeven, onvoldoende rekening is gehouden met alles wat mis kon gaan en dat de complexiteit van de operatie is onderschat.


Lees verder

Bron: Overgeld.nl 20 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant