Miljoenen verdwijnen via de fiscus
verdwijnen AMSTERDAM/Den Haag - Grote bedrijven en rijke particulieren ontwijken via Nederland tussen de 100 miljoen en 1 miljard euro euro aan belastingheffing in de Derde Wereld. Daarmee wordt een deel van het geld dat Nederland uittrekt voor ontwikkelingshulp teniet gedaan.

Dat is een van de conclusies van een onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) naar belastingroutes die via Nederland lopen. Het onderzoek werd donderdag in Den Haag gepresenteerd bij de oprichting van de Nederlandse tak van van het Tax Justice Network. Dit netwerk zet zich in voor eerlijke belastingheffing.Volgens de onderzoekers heeft de overheid geen oog voor de schadelijke effecten van het Nederlandse belastingstelsel. Ook vinden zij het verkeerd dat buitenlandse bedrijven naar Nederland worden gelokt met gunstige tarieven.Zo ontstaat volgens hen oneerlijke concurrentie tussen lokale bedrijven in de Derde Wereld (die geen mogelijkheden hebben om via Nederland hun belastingdruk te verlagen) en multinationals, die daar wel de middelen voor hebben.De multinationals die actief zijn in de Derde Wereld hadden in 2005 90 miljard euro via Nederlandse brievenbusfirmas genvesteerd in ontwikkelingslanden. Over de winsten die zij daar boeken, wordt niet in de ontwikkelingslanden maar in Nederland belasting betaald.Het fiscale regime in Nederland blijkt succesvol in het aantrekken van buitenlandse bedrijven en hun geldstromen. Veel internationaal opererende bedrijven hebben een of meerdere in Nederland gevestigde brievenbus-dochters. In totaal betreft het meer dan tienduizend vennootschappen die meer dan 1.000 miljard euro aan bezittingen hebben, ofwel 13 procent van al het kapitaal dat wereldwijd van het ene land naar het andere vloeit. Het tempo waarmee de bedrijven geld door het Nederlandse stelsel laten lopen, groeit spectaculair. In 1996 deden de brievenbusbedrijven fiscaal gedreven transacties ter waarde van 800 miljard euro. Tien jaar later bedroeg het totaal aan overboekingen via Nederland bijna het zesvoudige, ruim 4.500 miljard euro.Uit eerder onderzoek blijkt dat zich dagelijks vijf nieuwe bedrijven en stichtingen in Nederland inschrijven om te profiteren van het belastingregime en de goed functionerende belastingverdragen die Nederland met vrijwel alle landen ter wereld heeft afgesloten.Vertegenwoordigers uit de financile sector, waaronder een ambtenaar van het ministerie van Financin, verdedigen het Nederlandse belastingbeleid tegen de kritiek van het Tax Justice Network . Zij wijzen onder meer op de aantrekkingskracht van de Nederlandse fiscale structuur op het internationale bedrijfsleven, de historische wortels en de hoogwaardige werkgelegenheid die dit beleid oplevert voor bankiers, advocaten en belastingadviseurs.Volgens Leo Zuliani, waarnemend plaatsvervangend directeur Internationale Fiscale Zaken van het ministerie van Financin, is het soepele Nederlandse belastingregime voor grote bedrijven goed te verdedigen. De conclusie dat Nederland een belastingparadijs is voor multinationals klopt niet helemaal, zei Zuliani, die bij de presentatie van het onderzoek aanwezig was.Al onze multinationals dreigden naar het buitenland te vertrekken. Dat was een serieuze dreiging. Je kunt niet blij zijn met de manier waarop dat is ingevuld, maar we moesten iets doen.Volgens Zuliani zijn de gunstige belastingtarieven niet de enige redenen dat Nederland zo in trek is bij veel buitenlandse investeerders. Nederland is ook een politiek stabiel land, waar goed opgeleide juristen en financile experts werken. De vertegenwoordiger van het ministerie is evenmin onder de cijfers die de onderzoekers presenteren. Jullie schatten dat multinationals via Nederland ergens tussen de 100 miljoen en de 1 miljard euro aan belasting ontwijken in ontwikkelingslanden. Dat is nogal een grove schatting.Maar volgens onderzoeker Michiel van Dijk is die schatting 640 miljoen euro per jaar exact genoeg.
Bron: Volkskrant 11 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant