Moet hier successierecht worden betaald als erfenis naar buitenland gaat
successierecht Onze oudste pleegzus (ze was weduwe) heeft geen kinderen. Zij heeft haar spaargelden nagelaten aan haar (6) broers en zusters, allen wonende in Indonesi. Nu is onze vraag: moeten deze mensen die hun hele leven al in Indonesi wonen, ook successierechten van deze schenkingen betalen in Nederland?


Uit uw brief maak ik op dat uw pleegzusje is overleden en dat haar broers en zussen die in Indonesi wonen haar erfgenamen zijn. U vraagt zich af of deze mensen die altijd in Indonesi gewoond hebben nu toch in Nederland successierecht verschuldigd zijn.


Voor de vraag of er in Nederland successierecht verschuldigd is, is van belang waar uw pleegzusje woonde. Of er successierecht verschuldigd is, hangt namelijk af van de woonplaats van de erflater en dus niet van de woonplaats van de erfgenamen.


Wanneer uw pleegzusje in Nederland woonde dan zijn haar broers en zussen in principe in Nederland successierecht verschuldigd. Ook wanneer uw pleegzusje de Nederlandse nationaliteit had en minder dan 10 jaar voor haar overlijden gemigreerd was, geldt deze regel.


Het kan zijn dat haar broers en zussen ook in Indonesi over hun erfenis belasting moeten betalen, dat hangt van de Indonesische wet af (en die ken ik niet). Dan zouden de broers en zussen dus mogelijk tweemaal belasting over de erfenis betalen. De broers en zussen kunnen het beste contact opnemen met een notaris of met de Belastingdienst/Limburg/kantoor buitenland (tel. 045-5779000) om te bezien of er mogelijkheden zijn om het betalen van dubbele belasting te voorkomen.

Bron: Overgeld.nl 10 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant