Moet ik de waarde van mijn erfpachtgrond opgeven bij de belasting
erfpachtgrond Sinds 2005 bezit ik een recreatiebungalow op erfpachtgrond op een recreatiepark in Petten. Sedert 1993 is een honderdjarige erfpacht van kracht. Hiervoor wordt halfjaarlijks een geindexeerde erfpachtcanon betaald. Voor de WOZ-bepaling neemt de gemeente de waarde van de erfpachtgrond mee in de waardebepaling. Hoe dient dit in de jaarlijkse belastingaangifte worden aangegeven in box 3 Is hiervoor de WOZ waarde bepalend? Of moet ik een correctie van deze waarde toepassen, omdat ik anders ten onrechte een waarde opgeef waarvan ik niet de eigenaar ben?

In Box 3 moet u de waarde van de woning opgeven zoals u die zou realiseren bij verkoop: de zogenaamde waarde in het economisch verkeer. Zijn er in het afgelopen jaar vergelijkbare woningen verkocht, probeer de koopsom dan te achterhalen. De koper neemt dan immers de erfpachtverplichtingen over en daar zal dus rekening mee zijn gehouden bij het betaalde koopsom.

Bron: Overgeld.nl 14 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant